CELOSTNE REŠITVE
 

V našem podjetju ponujamo celostne rešitve problematike elektromotorskih pogonov in splošne avtomatizacije, po želji kupcev.

Celostna rešitev vsebuje:

 • definicijo zahtev
 • tehnično rešitev naloge (idejni projekt)
 • preverjanje tehnične rešitve glede na veljavne standarde in splošno tehnično prakso
 • izbiro ustreznih elementov za optimalno rešitev naloge
 • pravilno dimenzioniranje izbranih elementov
 • izbiro ustreznih elementov avtomatike: senzorji, stikala, krmilniki,...
 • izbiro ostalih potrebnih elementov (varnostne zahteve,...)
 • izdelavo projekta in projektne dokumentacije, v skladu z veljavno zakonodajo
 • izdelavo programske opreme
 • izdelavo, dobavo in montažo opreme
 • testiranje
 • montažo pri kupcu in zagon
 • servisiranje in vzdrževanje opreme v in izven garancijskega roka


Naše dolgoletne izkušnje pri razvoju, proizvodnji in aplikacijah frekvenčnih pretvornikov, so se nadgradile z znanji iz industrijske avtomatizacije, procesnega vodenja, sodobnih komunikacij in elektro projektiranja, zato lahko odgovorno trdimo, da je zagotavljanje kakovostnih celostnih rešitev naša glavna tržna prednost in usmeritev. Proces nadgrajevanja znanj je trajen, naša baza izkušenj na področju elektromotorskih pogonov, strojegradnje, industrijske avtomatizacije in spremljajočih tehnologij pa je z vsako aplikacijo večja.

 
 
 

Projektna dokumentacija:

Podjetje je registrirano pri IZS kot projektivno (id.št. 2151), s pooblaščenim inženirenjem (id.št. E-1235), zato lahko zagotavlja projektno dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo.

 
 

 


siemens partner
siemens partner
     
 
 
© Sistemi INES d.o.o., Dolenji Boštanj 20 E, 8294 Boštanj Portfolio | dejavnosti | naši podatki | reference | pošlji vprašanje | domov