INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA
 
Na področju elementov, naprav in sistemov industrijske elektronike ponujamo kupcem standardne in lastne rešitve. Pri teh se naslanjamo na naše znanje in razvojne izkušnje pri gradnji mikroprocesorskih sistemov industrijske elektronike.
 
 
 
 
 

Standardne rešitve

V sklopu celostnih rešitev nalog kupcem priskrbimo (ne samo preprodamo, ampak tudi svetujemo pri izbiri, po želji montiramo, optimiramo karakteristike, tudi vzdržujemo) standardne elemente, naprave in sisteme industrijske elektronike.

 
 
 

Kontrolna enota CUMTX2006

Razvili smo mikroprocesorsko krmilno enoto za vodenje manjših zaključenih reguliranih ali krmiljenih pogonskih enot na strojih.

Enota vsebuje naslednjo opremo :
 • 3 vhode za klasične inkrementalne dajalnike (TTL ali HTL)
 • 1 vhod za absolutni enoobratni dajalnik pozicije (SSI protokol)
 • 1* 485 vmesnik za vodenje frekvenčnih pretvornikov (USS protokol)
 • 1* 485 vmesnik za povezavo z nadzornim sistemom (USS protokol ali poljubni 485 protokol)
 • 4 digitalne vhode
 • 1 digitalni izhod
 • napajalna napetost: 24VDC
 • RS232 vmesnik (opcijsko)
 • ethernet vmesnik (opcijsko)
 
 

Univerzalni krmilnik

V našem podjetju proizvajamo univerzalni mikroprocesorski krmilnik. Namenjen je za hitro reševanje posebnih nalog, kjer standardne rešitve ne obstajajo ali pa niso optimalne.

Krmilnik je grajen modularno. Minimalna konfiguracija vsebuje:

- napajalnik in
- procesno enoto z naslednjo opremo:

 • 5 analogno - digitalnih vhodov
 • 2 digitalna izhoda (relejska)
 • vmesnik RS 232
 • EPROM in EEPROM


Krmilnik je možno enostavno razširiti z naslednjimi moduli:

- univerzalna tastatura s prikazovalnikom:

 • folijska tastatura z 22 tipkami
 • prikazovalnik: 4x20 znakov LCD z osvetlitvijo ali 6x7 segmentni LED
 • 6 dodatnih led diod za označevanje stanj


- merilno-vmesniški modul:

 • vmesnik RS 485 (half duplex, do 500 kbit/s)
 • vhoda za 2 inkrementalna dajalnika (TTL, HTL, HCMOS, do 1 MHz)


- PKS modul:

 • 24 digitalnih vhodov (0 do 30VDC)
 • 16 digitalnih izhodov (relejskih)
 • 2 analogna izhoda (8 ali 12 bitna, +-10V)


S pomočjo krmilnika in ustrezne programske opreme je možna hitra izvedba custom rešitev: od enostavnih števcev, prikazovalno krmilnih enot, pretvornikov, pa do dvoosnega pozicionirnega sistema.

 
 
 

Merilno-komunikacijski pretvorniki

Pri izvajanju meritev s sprotnim shranjevanjem rezultatov na običajne PC računalnike so potrebni vmesniki, ki signale (analogne ali digitalne) senzorjev preoblikujejo v ASCII ali binarna zaporedja ter jih preko serijskih linij posredujejo nadzornim programom v PC-jih. Za večje sisteme, več merilnih mest v industrijskih okoljih, se posamična mesta povežejo z mrežo RS 485 in potem preko vmesnika RS232 - RS 485 priključijo na PC računalnik.

V ta namen izdelujemo merilno komunikacijske pretvornike za priključitve senzorjev na RS232 ali RS 485 linije:

 • za splošno uporabo: pretvornik za skupno do 5 analognih vhodov in/ali digitalnih vhodov (analogni vhodi: +-10V, 0-20mA, 4-20mA, 10 bitna resolucija; digitalni vhodi 0/24V)
 • za ostale pretvornike po dogovoru
 
 
 

Posebni števci

Za potrebe tržišča smo razvili tudi multifunkcijski merilnik-števec, ki v sebi združuje funkcije več merilnikov - števcev. Zaradi mikroprocesorske izvedbe omogoča poleg osnovnih funkcij štetja in merjenja tudi sprotno procesiranje rezultatov: izračune medsebojnih odvisnosti posamičnih vhodov, vodenje statistike, komunikacijo z nadzornimi sistemi...

V maksimalni konfiguraciji lahko hkrati obdeluje:

 • do 5 navadnih impulznih števnih vhodov (2 vhoda do 20kHz, 3 vhodi do 5 kHz)
 • do 2 inkrementalna dajalnika (TTL, HCMOS, do 1 MHz)


Procesirajo se lahko pozicije in hitrosti na posamičnih vhodih, primerjave, matematične operacije, javljanje prednastavljenih stanj; prikaz rezultatov je lahko realiziran s 4 vrstičnim LCD prikazovalnikom ali s 6 mestnim 7 segmentnim LED prikazovalnikom. Parametri števca se nastavljajo preko tastature s pomočjo uporabniškega programa. Daljinsko vodenje je možno preko vmesnika RS 232, omrežne povezave pa preko vmesnika RS 485.

 
 
 

 


siemens partner
siemens partner
     
 
 
© Sistemi INES d.o.o., Dolenji Boštanj 20 E, 8294 Boštanj Portfolio | dejavnosti | naši podatki | reference | pošlji vprašanje | domov